Klubbens overordnede politikForeningens værdier:

Barnet i centrum
Respekt for forskellighed
Forpligtende fællesskab.

Retningslinier for foreningens liv:

1. Her i klubben taler vi ordentlig til hinanden.
2. Medlemmer har pligt til at følge trænerens anvisninger
3. Instruktøren har pligt til at behandle alle medlemmer med respekt.
4. Bestyrelsen har pligt til at behandle alle henvendelser seriøst.
5. Nye trænere skal ikke fra starten have ene ansvaret for et hold. Vi hjælper hinanden.
6. På ture er der altid mindst to ledere med, helst en af hvert køn.
7. Man går ikke i det modsatte køns omklædningsrum.
8. Forældre opfordres til at vise interesse i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre, end vi gør, og er derfor en god hjælp til at få     børnene til at trives.
9. Skabe aktiviteter i skolemæssige sammenhænge.